Product category
Language

Search

Promotion
Sale out

Newsletter
Subscribe
Unsubscribe

See also:Special sale:Random picture:

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zasady współpracy


Zamówienia w serwisie internetowym firmy Quedex


§1Przy realizacji zamówienia towaru w serwisie internetowym, bądŹ ze wspomaganiem zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego, dostawa odbywa się na koszt zamawiającego.


§2


Koszt dostawy wynika wprost z cennika wybranego podczas zamówienia spedytora, do kosztów dostawy nie są doliczane koszty opakowania itp.


§3Firma Quedex pokrywa wszelkie inne koszty - związane z dostawą towaru z zagranicy, procedurą celną itp. Koszty te ujęte są w cenie produktu.


§4Faktury VAT - faktury VAT wystawiane są w cenie równej cenie zamówienia produktu, faktury VAT za dostawę towaru wystawia na prośbę kupującego spedytor.


§5Błędy systemu. Firma Quedex dołożyła wszelkich starań, aby system wspomagania zamówień funkcjonował bezbłędnie. Quedex zastrzega sobie jednak, iż w przypadku awarii, a co za tym idzie złej prezentacji cen lub produktów w serwisie internetowym, Quedex może odstąpić od realizacji zamówienia z podaniem przyczyny i bez odpowiedzialności za zaniechanie jego realizacji. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy prezentowana cena produktu jest ujemna lub niższa od ceny zakupu produktu przez Quedex.


§6Quedex musi poinformować klienta o awarii systemu i niemożliwości realizacji zamówienia drogą email lub telefoniczną.


§7Quedex nie może zrealizować zamówienia po cenie wyższej niż prezentowana klientowi bez uzyskania wyraŹnej zgody zamawiającego.


§8


Dla zamówionych produktów będących na magazynie Quedex czas dostawy wynosi do 14 dni roboczych. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Quedex kontaktuje się z klientem pocztą elektroniczną lub telefonicznie i ustala czas dostawy towaru.


§9Quedex oferuje support techniczny dla wszystkich produktów zakupionych ze wspomaganiem serwisu internetowego. Support obejmuje nie tylko wymianę nośnika lub elementów towarów objętych gwarancją lecz również zagadnienia związane z pracą z wykorzystaniem danego produktu.


§10Przez support techniczny rozumie się nieodpłatną obsługę telefoniczną w czasie pracy firmy Quedex. Wszelkie działania związane z wdrażaniem, szkoleniem, testowaniem produktów i systemów klienta oraz audytem systemów nie wchodzą w pojęcie supportu technicznego i jako płatne ustalane są indywidualnie z klientem.


§11Ze względu na charakter dystrybucji produktów, serwis internetowy firmy Quedex nie jest "sklepem internetowym", żadne z zamówień, zleceń oraz jakakolwiek forma sugerująca zawiązanie transakcji kupna-sprzedaży nie jest wiążąca, każde zamówienie jest kontrolowane przez naszego konsultanta i nie można dokonać w nim płatności bezpośrednio wiążącej transakcje - przy użyciu kart płatniczych. Serwis wspomaga działanie firmy Quedex ułatwiając pracę, każdorazowo jednak transakcja zawierana jest przez kontakt z kupującym, osobną fakturę VAT i zawarcie transakcji. Zebrane dane stanowią wyłącznie informację, która jest wykorzystywana do kontaktu z klientem, wystawiania faktur pro-forma, faktur VAT oraz do realizacji zamówień.

§12W związku, że właściwa transakcja realizowana jest bezpośrednio z pominięciem drogi internetowej na zasadzie "kontakt z klientem, faktura proforma, wpłata, dostawa", nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące "sprzedaży poprzez internet".

§13Ze względu na charakter dystrybucji Quedex może odmówić zrealizowania zlecenia (odmówić przyjęcia zlecenia).

§14Korzystanie ze strony www.quedex.com oraz innych stron powiązanych z serwisem oznacza zrozumienie i akceptację regulaminu.
Grawerka CNC Frezarka CNC Grawer Engraving machines Frezarki Laser Nd:yag Qigong Natrysk poliuretanu Kamery termowizyjne Kamera termowizyjna Skaner 3D Roland EGX Roland MDX Tabliczki znamionowe Modelowanie 3D znakowanie laserowe Odciąg do lasera Znakowanie specjalne Produkcja naklejek znakowanie laserowe znakowanie laserowe qigong taichi kungfu