Product category
Language

Search

Promotion
Sale out

Newsletter
Subscribe
Unsubscribe

See also:Special sale:Random picture:

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

About us
The history of Quedex dates back to 1993. However, as early as in 1986 part of our team already worked under a different name in the electronics and programming branch and performed specialised work, including the programming of industry-type 8051 series microcontrollers as well as other controllers based on different computer systems.

Even today we take pride in the time of the past, when we used to program computers such as the famous C-64, next Amiga, Apple and Atari ST in the years 1987-1997 and finally controllers basing on Motorola 68xx chips. Nearly 100% of the software developed by our team was created in assembler.

One of our noteworthy achievements was a real-time operating system MQ-DOS, meant for Motorola 68000 processors, which came into being in 1994 and up to now is still successfully used by many of our customers. Later on we used MQ-DOS to develop a solely machine code data base.

Our team, expert in programming, 3D design, electronics, trade and management has always had a fascination for modern technology and its applications in various areas of life.

In 1995 Quedex became a trade and service business. From the very beginning we have been active in the sales of goods as well as CAD/CAM/3D design, provided professional technical service and highly specialised assistance to TV studios. Quedex was also one of the Poland’s first professional animation studios working for the TV and one of the first companies active and proficient in the field of modern technology.

Currently we are one of the most dynamic businesses in the branch of laser marking and welding, engraving, subtractive rapid prototyping, mechanical and laser 3D scanners, professional CAD/CAM/3D software and specialised video editing systems.

We maintain a close cooperation with many well-known software developers and system integration equipment providers from around the globe, including Autodesk, discreet, Alias, Digital Workshop, Intelli Korea, Picasoft , Robert Mc Neel & Associates, Cambridge Animation Systems, Adobe, Delcam, Intel, Maxtor, Newtek, ArtVps, ATS Informatica Grafica, Cebas, Chaos Group, Digimation, Macromedia, Master Solutions, LuxxTechnik, Model Master, RealViz, SplutterFish, TechSmith, RSI (laser scanning systems), Virtools to name a few.

Within the scope of specialized 3D applications, 3D scanning, video, non-linear editing, keying, viewing and recording, we are the exclusive distributor of a number of world-renowned companies, such as Roland, Immersion Corporation, Newtek, Ralsoft, Advanced Rendering Technology.

In the past we have been awarded the following titles and certificates: Autodesk Product Support Certificate, Alias Premier Reseller, Discreet Best Reseller in 2001 and in 2004. Furthermore we have authored many books on 3D design as well as user guides published in specialist magazines. Quedex has carried out training courses and supplied equipment to the largest – world-famous – film studios and TV stations. Our team includes also teachers, translators and lecturers. We have a very interesting portfolio, which comprises practical use of the software we distribute – multimedia presentations of products and systems both for our own and our customers’ purposes.

In the areas of prototyping and scanning, we supply advanced mechanical and laser technology devices. In this scope, we are the exclusive Polish distributor of Roland, Immersion Corporation and Picasoft products and a distributor of Robert Mc Neel & Associates. We provide our customers with advanced equipment, professional training courses and, as the exclusive Necumer distributor, high quality rapid prototyping materials. We also specialise in 3D scanning and reverse prototyping, offering a wide range of scanners and digitizers.

Equipment for the milling and engraving industry includes Roland mechanical engraving machines, CO2 laser systems by Laser Tools & Technics and Ytterbium and YAG laser systems by TELESIS. We provide advanced engraving training courses and technical support services to the biggest companies in Poland and we pride ourselves on having invented and patented several new technologies for both laser and mechanical engravers. We provide high-skilled technical support for all of the products within the scope of our supply, including laser and galvanoscanning devices – as an authorised Roland service centre.

In 2007 due to cooperation with our partners we opened new branch related to thermal imaging systems.

We are not only interested in the technology but are also very concerned with the natural environment. Thus we place great emphasis on the use of exhaust filtering systems both when it comes to our own company and that of our customers’.Quedex is a very flexible and dynamic company. In spite of a large area of activity, which comprises Poland, England, Russia, Taiwan, Germany, Spain, Denmark, France, Hungary, Holland, Italia, Japan, USA, Korea and China, we still remain a small, well-integrated team open to novelties and ready to face new challenges.
Historia firmy Quedex sięga roku 1993, jakkolwiek wcześniej, od roku 1986 pod inną nazwą część naszego zespołu pracowała jako elektronicy i programiści mikrokontrolerów przemysłowych serii 8051 i kontrolerów opartych na różnych systemach komputerowych.

Jeszcze dziś możemy się poszczycić programowaniem komputerów C-64, a w latach 1987-1997 komputerów Amiga, Apple, Atari ST i kontrolerów opartych na układach motorola serii 68xxx. Blisko 100% oprogramowania tworzonego przez nasz zespół było powstało w języku maszynowym.

Jednym z godnych wskazania prac był system operacyjny czasu rzeczywistego MQ-DOS, który powstał w 1994 roku bazując na procesorach Motorola 68000, a który funkcjonuje do dziś u wielu z naszych klientów. Na bazie MQ-DOS powstała następnie baza danych napisana całkowicie w kodzie maszynowym.

Nasz zespół wykształcony zarówno w dziedzinie programowania, projektowania przestrzennego, elektroniki, handlu i zarządzania był zawsze zafascynowany nowoczesną technologią i zastosowaniem techniki w różnych dziedzinach ludzkiego życia.

W roku 1995 firma Quedex stała się firmą handlowo usługową. Od samego początku świadczącą usługi sprzedaży, projektowania CAD/CAM/3D, profesjonalnego serwisu i wysoko wyspecjalizowanej obsługi studiów telewizyjnych, Quedex był też jednym z pierwszych w polsce studiów animacji na potrzeby telewizyjne i jedną z pierwszych firm w pełni zaangażowanych w nowoczesną technikę i płynące z niej nieograniczone możliwości.

Obecnie jesteśmy jedną z najbardziej dynamicznych firm obsługujących rynek specjalizownych laserów, rynek grawerski, prototypowy, rynek laserowych i dotykowych skanerów 3D, profesjonalnych aplikacji CAD/CAM/3D oraz specjalistycznych systemów wizyjnych oraz montażowych.

W zakresie sprzedaży oprogramowania i integracji systemów współpracujemy bardzo blisko z wieloma uznanymi w świecie partnerami – między innymi: Autodesk, disceet, Alias, Digital Workshop, Intelli Korea, Picasoft , Robert Mc Neel & Associates, Cambridge Animation Systems, Adobe, Delcam, Intel, Maxtor, Newtek, ArtVps, ATS Informatica Grafica , Cebas, Chaos Group, Digimation, Macromedia, Master Solutions, LuxxTechnik, Model Master, RealViz, SplutterFish, TechSmith, Virtools i wieloma innymi.

W systemach specjalizowanych aplikacji 3D, skanerów, wideo, montażu nieliniowego, kluczowania, podglądu i zapisu jesteśmy wyłącznym dystrybutorem wielu uznanych producentów - Roland, Immersion Corporation, Newtek, Realsoft, Advanced Rendering Technology.

W przeszłości zdobyliśmy między innymi następujące tytuły i certyfikaty: Autodesk product suport certificate, Alias premier reseller, dwukrotnie - discreet „best reseller” w roku 2001 i w roku 2004 ponownie „best reseller”, jesteśmy autorami wielu wydanych w polsce publikacji książkowych o tematyce 3D i materiałów edukacyjnych publikowanych w czasopismach specjalistycznych. Quedex realizował szkolenia i dostawy sprzętu dla największych – znanych na świecie - studiów filmowych i stacji telewizych. W naszym zespole znajdują się również nauczyciele, tłumacze i wykładowcy uniwersyteccy. Posiadamy też ciekawe potfolio obejmujące wykorzystanie dystrybuowanego oprogramowania – wykonane i oprogramowane przez Quedex prezentacje multimedialne produktów i systemów, zarówno wykonane na potrzeby własne jak i dla wielkich światowych koncernów.

Branża prototypowania i skanowania obsługiwana przez naszą firmę obejmuje zaawansowaną technologię mechaniczną i laserową. W tym zakresie firma Quedex jest wyłącznym dystrybutorem firmy Roland, Immersion Corporation, Picasoft oraz dystrybutorem firmy Robert Mc Neel & Associates. Zapewniamy naszym klientom zaawansowane urządzenia, profesjonalne szkolenia i jako wyłączny dystrybutor firmy Necumer – również profesjonalne materiały prototypowe do obróbki skrawaniem. Dzięki bogatej gamie skanerów i digitizerów specjalizujemy się również w skanowaniu 3D i inżynierii odwrotnego prototypowania.

Branża grawerska obejmuje mechaniczne systemy grawerujące Roland, systemy laserowe CO2 firmy Laser Tools & Technics oraz systemy znakujące do metali oparte na technologii YAG i Ytterbium firmy TELESIS. Prowadzimy zaawansowane szkolenia grawerskie, świadczymy stałe usługi serwisowe dla największych fabryk w naszym kraju oraz opracowaliśmy kilka patentów nowych technologii dla branży laserów oraz grawerek mechanicznych. Prowadzimy zaawansowany serwis wszystkich dostarczanych przez nas urządzeń – w tym serwis laserów i galwanoskanerów – jako autoryzowany serwis firmy Roland.

Ciągle prowadzimy stosowne działania w zakresie prewencji i ochrony środowiska naturalnego kładąc nacisk w naszej pracy na właściwe zastosowanie systemów filtracji zanieczyszczeń - zarówno w naszej firmie, jak i w firmach naszych klientów.Quedex jest firmą niezwykle dynamiczną i elastyczną, mimo zasięgu naszych prac, który obejmuje Polskę, Anglię, Rosję, Taiwan, Niemcy, Hiszpanię, Danię, Francję, Węgry, Holandię, Włochy, Japonię, USA, Koreę oraz Chiny pozostajemy małym zgranym zespołem otwartym na nowości i gotowym zmierzyć się z nowymi zadaniami.

Grawerka CNC Frezarka CNC Grawer Engraving machines Frezarki Laser Nd:yag Qigong Natrysk poliuretanu Kamery termowizyjne Kamera termowizyjna Skaner 3D Roland EGX Roland MDX Tabliczki znamionowe Modelowanie 3D znakowanie laserowe Odciąg do lasera Znakowanie specjalne Produkcja naklejek znakowanie laserowe znakowanie laserowe qigong taichi kungfu